Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Proje Duyurusu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak açık kaynak yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, Dijital Okuryazarlık konusunda zengin içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre ve yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla 2019 yılında “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi” başlatılmıştı.

Bu proje kapsamında hayata geçirilip kullanıcıların erişimine açılan ve serinin ilki olan “Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler” açık kaynak kitabı http://acikkaynak.gim.org.tr adresinden kullanıcıların erişimine açılmıştır.

Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında oluşturulacak serisinin ikinci kitabının konusu “Dijital Oyunlar” olarak belirlenmiştir.

Bu proje ile, alanında uzaman eğitimcilerin, akademisyenlerin bilgi ve birikiminden yararlanarak, dijital oyunların birçok boyutu ile ilgili toplumun her kesimine yönelik bilgilendirici, eğitici içeriklerle birlikte dijital oyunlarda farkındalığı, üretkenliği, fırsatları, riskleri ile dijital oyunların bilinçli, güvenli kullanımı özendirici içeriklerin oluşturulması amaçlanmıştır.

“Dijital Oyunlar Kitap Bölümü Yazma” projesi için bölüm yazarlığı başvuruları 15/03/2021 tarihine kadar proje internet sayfasından (http://acikkaynak.gim.org.tr) alınmaya başlanmıştır