Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

T.C.
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
02 – 10 Ocak 2020 Öğretim elemanlarının kadrolarının bulunduğu bölüm/anabilim dalı başkanlıklarına başvurusu
13 – 16 Ocak 2020 Fakülte, bölüm/anabilim dalı başkanlıklarınca kurulan Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından sunulan belgelerin incelenmesi
17 Ocak 2020 İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının onaylanmış inceleme sonuçlarına ilişkin karar tutanağı, değerlendirme raporları ve puan tablosunun Dekanlık/Müdürlük üzerinden Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.
20 – 24 Ocak 2020 Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından teşvik başvurularının değerlendirilmesi
27 Ocak 2020 Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarının üniversite web sayfasından ilan edilmesi
27 – 31 Ocak 2020 Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na itirazlar
03 – 07 Şubat 2020 Rektörlük Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından itirazların değerlendirilmesi.
10 Şubat 2020 Teşvik almaya hak kazanan öğretim elamanlarının listelerinin ödeme yapılabilmesi amacıyla Maaş-Tahakkuk birimine bildirilmesi