Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
2020-2021 Güz Yarıyılı Yılı Çift Anadal Programı Duyurusu

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 05/08/2020-12/08/2020 tarihleri arasında 2020–2021 Güz Yarıyılında Çift Anadal Programı (ÇAP) başvuru alınacaktır.

A – ÇİFT ANADAL PROGRAMI KONTENJANLARI
FAKÜLTE ABD / ASD KONTENJAN Başvuru Kabul Edilecek Bölümler
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teknolojisi ABD 2 Diğer Tüm Bölümler
Müzik Teorisi ABD 2 Diğer Tüm Bölümler
Müzikoloji ABD 2 Diğer Tüm Bölümler
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitim ASD 4 Diğer Tüm Bölümler
Ses Eğitimi ASD 2 Diğer Tüm Bölümler
B – ŞARTLAR

1) Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.

2) Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler, çift anadal diploma programına başvurabilirler.

3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış ve herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.

4) ÇAP’a öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

5) Kontenjan sayısı kadar yedek aday belirlenir.

6) Öğrenciler aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilecekleri dilekçeyi, ÇAP başvurusu yapacağı birime göndermelidir.

 

7) Başvuru yapılan Bölümlerden, ÇAP komisyonunca değerlendirilmek üzere “adayın başvurduğu alana yönelik ilgisini ortaya koyan” dosya istenebilir.

8) Dilekçenin birime ulaşması sonrası ÇAP başvurusunun uygunluğunu değerlendirmek üzere gerekli diğer belgeler (öğrenci belgesi, onaylı transkript, başarı sıralamasını gösteren onaylı belge, kayıt yaptırdığı yıla ait TYT sonuç belgesi, anadal müfredatındaki derslerin içerikleri) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından birime gönderilir.

9) ÇAP Başvuru kabulünde istenen belgeler ilgili Yönergeye göre incelenir, uygun görülmesi halinde Özel Yetenek Sınav tarihi adaya duyurulur.

10) Aday Belirlenen ve kendisine bildirilen gün ve saatte sınav yerinde olmakla yükümlüdür. Belirlenen gün ve saatte sınav yerinde olmayan adayın başvurusu kabul edilmez.

C – İLGİLİ YÖNERGE

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Çift Anadal Yönergesine aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz: