Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Lisans Özel Yetenek
Sınavını Kazanan Adaylar İçin Kesin Kayıt Duyurusu

Üniversitemizin 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı için yaptığı Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre, Lisans programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kayıt işlemlerini 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi ya da şahsen başvurarak yapabileceklerdir. Kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

*Kayıt işlemlerini çevrimiçi yapacak olan adaylar 13-17 Eylül 2021 tarihleri arasında https://obs.mgu.edu.tr/oibs/ffa_app/login.aspx adresindeki çevrimiçi kayıt işlemleri sekmesinden yapabileceklerdir.

ÇEVRİMİÇİ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. Mezun olduğu Alanı/ Kolu/Bölümü diplomasında ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemiş ise, bu bilgilerin yer aldığı ve mezun olduğunu gösterir resmi belge.
3. YKS (TYT-2021) Sınav Sonuç Belgesi.
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
5. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır).

*Kayıt işlemlerini çevrimiçi gerçekleştiren adayların öğrencilik hakkı kazanabilmeleri için yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 04-15 Ekim 2021 tarihleri arasında ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Bürolarına teslim etmeleri gerekmektedir.

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. Mezun olduğu Alanı/ Kolu/Bölümü diplomasında ya da mezuniyet belgesinde belirtilmemiş ise, bu bilgilerin yer aldığı ve mezun olduğunu gösterir resmi belge.
3. YKS (TYT-2021) Sınav Sonuç Belgesi.
4. Başka bir lisans programında kaydı olan adayların Üniversitemize kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan kaydının silinmesi ve YÖKSİS’te kayıt silme işleminin güncellenmesi gerekmektedir. Sistem üzerinden güncelleme gerçekleştiremeyen adayların ilgili üniversiteden kaydının silindiğine dair belgeyi yanlarında getirmeleri gerekmekte olup, adayların kayıtları bu sayede gerçekleşebilecektir.
5. Nüfus Cüzdanı önlü, arkalı olacak şekilde Fotokopisi ( Aslı ile kontrol edilerek alınacaktır).
6. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır).
7. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları, şahsen başvurmasında engel bir durumun olması halinde noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilerce kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
8. Erkek adaylardan (Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç ) askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı yapılan beyan ile ilgili, Üniversitemizin sorumluluğu bulunmaz.
9. Bir programa kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar teslim etmemeleri halinde kayıtları silinecektir.
10. Belgelerin eksikliği durumunda kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Kesin kayıt işlemleri ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Büroları tarafından yürütülecektir.