Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41’nci maddesi uyarınca hazırlanan MGÜ 2023 yılı İdare Faaliyet Raporu yayınlanmıştır. Geçmiş yıllara ait faaliyet raporlarına “Raporlar” menüsünden ulaşabilirsiniz.