Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları Ön Değerlendirme Kesin Sonuçları

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca Mersin Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında imzalanan “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Hizmetleri Protokolü” gereğince 04.09.2023 tarihinde yapılan duyuruya istinaden başvuruda bulunan adayların başvuruları, 19.09.2023 tarihinde Üniversitemiz “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulu” nca ön değerlendirmeye tabi tutulmuş olup ön değerlendirme sonucu oluşan kesin listeye aşağıdaki butona tıklayarak ulaşabilirsiniz.