ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi (Müzik Öğretmenliği - Görsel Sanatlar Öğretmenliği)
2020-2021 LİSANS ÖZEL YETENEK SINAVINI KAZANAN ADAYLAR İÇİN KAYIT DUYURUSU

Üniversitemiz, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında, Özel Yetenek Sınav sonuçlarına göre lisans programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan asil adayların kayıtları 7-11 Eylül 2020 tarihleri arasında, yedek kayıt ise 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi ya da yine aynı tarihlerde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

* Çevrimiçi kayıt yaptıracak asil aday öğrenciler 7-11 Eylül 2020 tarihleri arasında https://obs.mgu.edu.tr/oibs/ffa_app/login.aspx adresindeki çevrimiçi kayıt işlemleri sekmesine tıklayarak kayıtlarını gerçekleştirebileceklerdir. ( Yedek kayıt tarihleri 14-18 Eylül 2020)

ÇEVRİM İÇİ KAYITTA İSTENEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diploma aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

2. Alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge.

3. ÖSYM (TYT-2020) Sınav Sonuç Belgesi

4. Kayıt anında başka bir lisans programında kaydı olan adayların üniversitemize çevrimiçi kayıt yaptırabilmeleri için diğer programdan kaydının silinmesi ve YÖKSİS sistemine de kayıt silme işleminin güncellenmesi gereklidir. YÖKSİS’te kaydı bulunan adayların ilgili üniversiteden kaydının silindiğine dair yazı getirmeleri gerekmektedir.

5. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

6. 1 adet 4,5 cm x 6 cm boyunda vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

* Kayıt işlemlerini çevrimiçi gerçekleştiren öğrencilerimizin öğrencilik hakkı kazanabilmeleri için yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

YÜZ YÜZE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diploma aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

2. Alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge

3. ÖSYM (TYT-2020) Sınav Sonuç Belgesi

4. Kayıt anında başka bir lisans programında kaydı olan adayların üniversitemize kayıt yaptırabilmeleri için diğer programdan kaydını sildirmesi, YÖKSİS sistemine de kayıt silme işleminin güncellemesi gerekmektedir. YÖKSİS’te aktif kaydı olan adayların ilgili üniversiteden kaydının silindiğine dair yazı getirmeleri gereklidir.

5. Nüfus Cüzdanının, önlü arkalı bir adet fotokopisi (aslı ile kontrol edilerek alınacaktır.)

6. 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyunda vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

7. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları, engel hallerin varlığı durumunda noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilerce kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

8. Belgelerin eksikliği durumunda kayıt işlemi yapılmayacaktır.

9. Millî Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç aday öğrencilerden askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı yapılan beyanla ilgili üniversitenin sorumluluğu bulunmaz.

10. Bir programa kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmemeleri halinde kayıtları silinecektir.

Kesin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.