2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Özel Öğrenci Başvuruları

Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarına Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 10. maddesi ile YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 31. maddesi* uyarınca, Özel Öğrenci statüsünde öğrenci kabul edilecektir.

* “Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu Enstitü Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir”.

Özel öğrenci olarak başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerin gerekli belgeleri, ilgili Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Başkanlıklarına 04-08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai bitimine (saat 17.00) kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 Nüfus Cüzdanı Belgesi/ Kimlik (T.C. Kimlik Kartı) Fotokopisi

   Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin Pasaport Fotokopisi

 Öğrenci Belgesi (Lisansüstü bir programda kayıtlı olduğunu ibraz eden/gösterir öğrenci belgesi)

 Transkript Belgesi

 2 (iki) Adet Fotoğraf

 Özel Öğrenci Başvuru Formu (İlgili forma Üniversitemiz web sayfası Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü kısmında yer alan formlar sekmesinden ulaşabilir)

 Kayıtlı olunan Enstitünün ilgili kurullarında (Yönetim Kurulu Kararı) hazırlanmış, Özel Öğrenci statüsünde ders alınabileceğini gösteren izin yazısı (E-imzalı belgeler de kabul edilmektedir)

Ücretler

Her bir ders için yatırılması gereken ücret: 300,00 TL

Ziraat Bankası (Oran Şubesi) IBAN numarası: TR85 0001 0019 7483 9989 6950 18

* Ödeme işlemleri, Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile özel öğrencilik başvuruları kesinleştikten sonra yapılacaktır.

** Banka Dekontu açıklama kısmında “Özel Öğrenci Ücreti” olduğu belirtilmelidir.

ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ