Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Adayları İçin Duyuru

Sevgili Adaylarımız,

Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı için ön değerlendirme sonucu sınava girmeye hak kazanan adayların listesi aşağıda sunulmuştur.

Alan Bilgisi Sınavı ve Mülakat Tarihi: 08 Eylül 2021

Saat: 10.00

Yer: Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, 412 no’lu salon

* Pandemi koşulları dikkate alınarak Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Kılavuzunda ilân edilen 08-09 Eylül 2021 tarihleri ihtiyaten verilmiş olup, programa başvuru sayısı gözetilerek ihtiyaç duyulursa 09.09.2021 tarihi kullanılacaktır.

Başarılar Dileriz.