Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 03/07/2023 Tarihli 4/B (Sözleşmeli Personel) İlanı Yerleştirme Sonuçları

Üniversitemiz Rektörlüğünde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’a göre 03.07.2023 tarihinde ilan edilen 2022 KPSS puan sırası ve genel nitelikler esas alınmak suretiyle başvuran adayların değerlendirme sonuçları aşağıda yayımlanmıştır.

Yerleştirme Sonuçları:

Destek Personeli ( Temizlik Görevlisi) (Erkek) için tıklayınız.
Destek Personeli ( Temizlik Görevlisi) (Kadın) için tıklayınız.
Büro Personeli için tıklayınız.
Tekniker için tıklayınız.
Teknisyen için tıklayınız.
Mühendis ( Elektrik) için tıklayınız.
Mühendis ( Bilgisayar) için tıklayınız.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşmeye hak kazanan adayların www.mgu.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil Olarak Yerleşmeye Hak Kazananlardan İstenilen Belgeler:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2- Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastanelerden alınmış)

3- Fotoğraf (2 Adet)

4- Kimlik Fotokopisi

5- 2022 KPSS(B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi

6- Diploma Fotokopisi (Aslı ile Beraber)

Not: Evraklar Resmi Kurum Onaylı veya Barkodlu e- Devlet sisteminden alınmış belge olmalıdır.

Evrak Teslim Tarihleri:
21 Temmuz 2023 – 4 Ağustos 2023 tarihleri arası.