Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü 15/03/2024 Tarihli 4/B (Sözleşmeli Personel) İlanı

İlan Başlama Tarihi :15.03.2024

Son Başvuru Tarihi : 29.03.2024

Başvuru Yeri: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun   4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 5 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN KODU UNVANI ADET CİNSİYET ÖĞRENİM ARANAN NİTELİKLER
S-1 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 1 Erkek Lise ve dengi mezunu (KPSSP94)
 • Lise ve dengi mezunu olmak.
 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (P94) puan türünden en az 55 puan ve üzeri almış olmak.
 • İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35(otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
 • Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
S-2 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 2 Kadın Lise ve dengi mezunu (KPSSP94)
 • Lise ve dengi mezunu olmak.
 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (P94) puan türünden en az 55 puan ve üzeri almış olmak.
 • İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
S-3 Büro Personeli 1 Kadın/Erkek Lisans (KPSS P3)
 • Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, Muhasebe, İktisat, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (P3) puan türünden en az 55 puan ve üzeri almış olmak.
 • İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş ) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
S-4 Büro Personeli 1 Kadın/Erkek Ön Lisans (KPSS P93)
 • Yükseköğretim Kurumlarının Adalet ön lisans programından mezun olmak.
 • 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (P93) puan türünden en az 55 puan ve üzeri almış olmak.
 • İlana son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş ) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) GÖREV TANIMI:

1. Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek.

2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak.

3. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek.

4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak.

5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek.

6. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.

7. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.

8. Görevlendirildikleri birimlerde veya ihtiyaç halinde ortak alanlarda görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

9. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

3. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

4. Her unvan için belirlenen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

5. Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olmak.

6. 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

9. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.

11. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

12. Başvuran adaylar Üniversitenin ihtiyaç bulunan birimlerinde görevlendirilecektir.

13. 2022 KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve lise düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

14. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER:

1. Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.

2. Başvurular Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (http://www.mgu.edu.tr) web’’ https://personelilan.mgu.edu.tr” internet adresi üzerinden e-devlet şifresi ile başvurular alınacaktır.

3. Başvuru dilekçesini indirmek için tıklayınız…

4. İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

5. Barkodlu SGK Hizmet Döküm Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

6. C. Kimlik Kartı (Önlü-Arkalı ) fotokopisi çekildikten sonra sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

7. Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

8. Adli Sicil Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

9. 2022 KPSS Sonuç Belgesi.

10. Diploma Fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

11. Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dâhilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.

12. Kontenjan dâhilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. İlana başvuru süresinde aday mevcut başvurusunda güncelleme yapılabilecektir. Tüm sorumluluk başvuran adaya ait olup Üniversitemiz sorumlu değildir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)

14. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

15. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

16. Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Büro Personeli ve Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://mgu.edu.tr) adresinden yayımlanacaktır.

2. Büro Personeli ve Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonları için her kadronun 2 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Her asıl kazanan adaylardan, süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere https://www.mgu.edu.tr ve http://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecektir.

3. Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5. KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayamayan veya teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

7. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

10. 04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

Bilgi İçin: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/ ANKARA

Tel: 0312 486 17 86 veya 0312 486 15 53                                 E-mail: personel@mgu.edu.tr