Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü
4/B (Sözleşmeli Personel) İlanı Yerleştirme Sonuçları

27.12.2022 tarihli ve 32056 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (b) fıkrası uyarınca Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilecek personel alım ilanı başvuru süreci tamamlanmıştır.

Başvuru sonuçları https://personelilan.mgu.edu.tr adresinden yayımlanmaktadır.

Asil sırada belirlenen adaylar belgelerin asılları ile aşağıda belirtilen evrakları tamamlayarak en geç 03/02/2023 tarihine kadar Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Posta yolu veya herhangi bir şekilde yapılan diğer müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Asil Olarak Yerleşmeye Hak Kazananlardan İstenilen Belgeler:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)

2- SGK Hizmet Dökümü Güncel Tarihli (Barkodlu e-Devlet Çıktısı)

3- Kimlik Kartı Fotokopisi (Aslı İbraz Edilecektir)

4- Diploma Fotokopisi (Aslı İbraz Edilecektir)

5- Kazanan Adayın Sonuç Açıklama Belgesi (Web Sayfasında Duyurulan Belge Alınacaktır)

6- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastane) *

*/ Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık kurulu raporunda en az 3 hekimden ve biri psikiyatri dalından olmak zorundadır.) Ayrıca “BAŞVURDUĞU BRANŞTA (Çalışacağı unvan yazılacaktır.) ÇALIŞMAYA ENGEL TEŞKİL EDECEK HERHANGİ BİR HASTALIĞI YOKTUR, VARDİYALI SİSTEMDE ÇALIŞMAYA MÜSAİT, GÖREVİNİ YAPMAYA ENGEL OLACAK HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI” ifadesi raporda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için erkek en az 170 cm boyunda, boy uzunluğu cm cinsinden son 2 rakımı ile kilosu arasındaki farkın 15 den fazla, 13 den az olmadığını “Sağlık Raporunda” belirtecek. Vardiyalı sistemde çalışmaya müsait, görevini yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu olmadığı açıkça belirtilecektir.

7– Fotoğraf (4 Adet / Son Altı Ayda Çekilmiş Fotoğraf)

8- Sabıka Kaydı (Barkodlu e-Devlet Çıktısı / Güncel Tarihli)

9- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkodlu e-Devlet Çıktısı / Güncel Tarihli)

10- Daha önce 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine göre Kamu Görevlisi olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan ya da E-Devlet üzerinden alacakları “Hitap Hizmet Dökümü belgesi”

11- Daha önce 657 sayılı Kanun’ un 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan, görev yaptıkları Kamu Kurumundan alacakları işe başlayış ve bitiş tarihi, görevi ve yaptığı işin türünün açık bir şekilde belirtildiği “Çalışma Belgesi” ve istifa etmiş olanlardan sebebi (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ ın ek madde 1’inde sayılan durumlar) açık ve net belirtilmiş “İstifa Oluru”

12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna yerleşen adaylar için “Güvenlik Kimlik Kartı” fotokopisi (Aslı İbraz Edilecektir)

NOT: Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan ve sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylara görev yapacağı birim tarafından iletişime geçilecek ve sözleşme imzalamaya çağırılacaktır.

Evrak Teslim Tarihleri : 20 Ocak 2023 – 3 Şubat 2023 tarihleri arası.

Sözleşmeli Personel Alım İlanına başvuru yapıp hak kazanan adayların hakkından feragat etmesi durumunda Üniversitemize posta yolu ile ıslak imza olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Feragat Dilekçesi (Dilekçe için tıklayınız)