Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi
Kurs ve E-Sertifika Programları

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2022-2023 Bahar döneminde kurs programları düzenlenecektir. Üniversitemiz akademik kadrosu tarafından verilecek kurslar çeşitli branşlarda, farklı yaş grupları için, yüz yüze ya da uzaktan öğretim programlarını içermektedir. Kursların içerik ve özelliklerine göre katılımcılara, katılım belgesi verilecektir. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü zorunlu durumlarda, adaylara önceden haber vermek kaydıyla tarih değişikliği yapabilir. Kurslarla ilgili ayrıntılı bilgiler hazırlanan tablolarda yer almaktadır.

ÇALGI, SES EĞİTİMİ KURSLARI (Çocuklar ve Yetişkinler İçin)

Bağlama (Bireysel-Grup)
Basgitar (Bireysel)
Elektrogitar (Bireysel)
Flüt (Bireysel-Grup)
Kanun (Bireysel)
Kaval (Bireysel)
Keman (Bireysel-Grup)
Klasik Gitar (Bireysel-Grup)
Ney (Bireysel-Grup)
Piyano (Bireysel-Grup)
Ud (Bireysel-Grup)
Tanbur (Bireysel-Grup)
Trompet (Bireysel)
Viyola (Bireysel-Grup)
Viyolonsel (Bireysel-Grup)
Ses Eğitimi (Şan) Opera (Bireysel)
Ses Eğitimi (Şan) Popüler Müzik (Bireysel)
Ses Eğitimi (Şan) Klasik Türk Müziği (Bireysel)
Ses Eğitimi (Şan) Türk Halk Müziği (Bireysel)

GÖRSEL SANATLAR- GELENEKSEL TÜRK SANATLARI

Resim Kursu (Çocuklar ve yetişkinler için)
Tezhip
Kalemişi
Hat

ÇALGI VE SES TOPLULUKLARI

Çocuk Korosu
Gençlik Koroları (Çok Sesli, Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği)
Yetişkin Koroları (Çok Sesli, Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği)
Çocuk Orkestrası-Gençlik Orkestrası
Pop-Rock-Caz Grupları
Yaratıcı Drama İle Eğlenceli Eğitim
Müzik ve Hareket Eğitimi Eğitimci Programı
Aileler ve Çocuklar İçin Ritim (Perküsyon) Eğitimi
Özel Gereksinimli Bireyler İçin Müzik Eğitimi (Bireysel-Grup)

TEMEL MÜZİK TEORİSİ-TEKNOLOJİSİ ve MÜZİK OKULLARINA HAZIRLIK PROGRAMLARI

Müzik Bölümlerine/Konservatuvarlara Hazırlık
Temel Müzik Teknolojisi (Yüz Yüze)
Temel Müzik Teorisi (Yüz Yüze/Uzaktan Eğitim)
Temel Armoni (Yüz Yüze/Uzaktan Eğitim)
Temel Makam Müziği Teorisi (Yüzyüze-Uzaktan)
Türk Musikisinde Terkibler (Birleşik Makamlar) (Uzaktan)

Bilgi ve sorularınız için sem@mgu.edu.tr