Araştırma-İnceleme Kitap Bölümü Duyurusu

Rektörümüz Prof. Dr. Erhan ÖZDEN’in himaye ve teşvikleriyle, Üniversitemizin kuruluşunun yedinci yılında, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları olarak Araştırma-İnceleme Kitabı niteliğinde bilimsel bir eserin yayımlanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Yayın Komisyonu ve kendisine bağlı Alt Komite’nin sorumluluğu kapsamında, Üniversitemiz tarafından yayımlanacak ilk akademik yayın olması bakımından büyük önem arz eden bu projeyle, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin misyon ve vizyonunu en kapsamlı şekilde yansıtan ve akademisyenlerimizin birikimlerini en olgun şekilde aksettiren araştırma ve incelemeye dayalı, içerdiği bulgu ve tespitler bakımından ilgili alan-yazına ve akademik saygınlığa katkı sağlayıcı nitelikteki özgün çalışmalarını, aşağıda belirtilen süre içerisinde, hasandelen@mgu.edu.tr eposta adresine göndermeleri önemle rica olunur.

EDİTÖR / EDİTÖR KURULU
Baş Editör

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Alan Editörleri

Prof. Kâzım ÇOKOĞULLU 

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

Doç. Dr. Hasan DELEN

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

Doç. Dr. Ozan BELGE

Doç. Dr. Raşit Görkem AYTİMUR

Dr. Öğr. Üyesi Ali KALKAN

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI

Dr. Öğr. Üyesi Huriye ÇELİKCAN

YAZIM KURALLARI 

Çalışmaların yazım düzeni A4 sayfa boyutunda, “Times New Roman” yazı karakteri, 12 punto, tek satır aralığı, “üst-alt-sağ-sol 2 cm” sayfa boşluğunda oluşturulmalıdır. Çalışma 20 sayfa civarına olmalı, kaynak gösterme, kaynakça, dipnot, şekil, grafik şablonlarında APA 6 stili kullanılmalı ve özet yazılmamalı, yazar isim/leri, unvan/lar ve ORCID ID’leri çalışmanın ilk sayfasına dipnot olarak mutlaka eklenmelidir.

ÇALIŞMALARIN GÖNDERİMİ

Çalışmalar “hasandelen@mgu.edu.tr” adresine “tek ve aynı e-mail” içerisinde aşağıda belirtilen 4 dosya halinde gönderilmelidir.

1. Kitap Bölümü Çalışması

Word belgesi formatında ve yukarıda belirtilen yazım kurallarına uygun olarak oluşturulmalıdır.

2. Yayın Bilgi Formu

Her alan mutlaka eksiksiz doldurulmuş olmalıdır. Her bir bölüm en fazla 3 (üç) yazarı geçmemelidir.

Yayın Bilgi Formunu İndir
3. İntihal Raporu

“Turnitin” programında, kaynakça hariç en fazla % 20 ve altı benzerlik olmalıdır. 

4. Sözleşme Formu

Çıktı alınıp bilgiler doldurulmalı ve ıslak imza ile taranıp JPEG, PNG veya PDF formatlarında yüklenmelidir.

Sözleşme Formunu İndir
YAYINLARIN SON GÖNDERİM TARİHİ

 31/05/2024