Başka Sanat Seminerleri -1 ‘Perdesiz Zemin: Sanat Eğitimi ve Mümkün Olana Dönüş’

BAŞKA SANAT SEMİNERLERİ -1
“PERDESİZ ZEMİN: SANAT EĞİTİMİ VE MÜMKÜN OLANA DÖNÜŞ”

Bireyleri birbirinden farklı kılan nedir? Sen ve ben diyerek en az iki kişiye indirgediğimiz sosyal bir ilişkide “beni” ben, “seni” de sen yapan nedir?

İnsanlığın göçebe bir toplumdan şehirleştiği, şehirleştikçe sınırlarını çizdiği, çizilen sınırlar ölçüsünde aidiyetin geliştiği ve herkesin kendi sınırları içerisinde “farklı”lıklarını paylaştığı modern toplum kendisinden farklı olanlara ne zaman “engelli” demeye başladı?

Farklı olmak, “sen”den farklı bakabilmek, “sen”in görmediğini görebilmek, “sen”in duymadığını duyabilmek bir engel mi yoksa kabiliyet mi?

Sanat belki de doğası gereği farklı olanı merak eder ve kabul etmek için heyecan duyar. Birbiri üzerine inşa edilmiş denemeler, sonu gelmez arayışlar ve bıkmadan, usanmadan deneyimlenen tekrarlardır sanatın adımları. Farklı olansa her adımda karşımıza çıkar. Biricik olan farklılıkların her birisi yeni bir filiz gibidir. Muhafaza etmek, kendi ayakları üzerinde durabilene kadar destek olmak ve sahip çıkmak gerekir. Çünkü o farklılıklar sadece “başka” olduğu için eleştirilmekten ürker. Ürktüğü için kendisini sakınır. Sakındıkça üretmekten, paylaşmaktan çekinir.

Farklı olanla çalışmak sınırların ötesinde çalışmaktır. Yeni bir bakışa, yeni bir düzene, yeni bir anlayışa ihtiyaç duyar. Alışılagelmiş olansa kısıtlayıcıdır, daraltır. Muhatabının farklılıklarına dair kırılganlıkları görmez. Kendi kalıbına sokmak için zorlar ve her zorlayış bir kırılmayı, kopuşu getirir. Oysa farklı olanın tek istediği anlaşılmaktır. Sanat ise kendisini farklılıklarıyla ifade edebileceği en şeffaf yerdir.

Öyleyse farklı olan neden bize benzemeye mecbur kalır?

Onu, ürettiklerini neden kendi ölçeğimizle değerlendiririz?

Bizim araçlarımıza neden ihtiyaç duyar?

31 mart akşamı Engelsiz Ankara MGU Öğrenci Birimi Koordinatörü ve Müzik Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gülbahar URHAN’ın moderatörlüğünü yaptığı “Başka Sanat Seminerleri” nin ilki ile farklılıkları tanımayı ve anlamayı amaçladığımız serüvende ilk olarak lisans ve yüksek lisans çalışmalarını New York Üniversitesi’nde sanat politikası üzerine yapan Peter DiGennaro’u “Perdesiz Zemin: Sanat Eğitimi ve Mümkün Olana Dönüş” başlıklı sunumu ile ağırladık.

İki buçuk saati aşan sunumu ile Peter katılımcılara, 20 yılı aşkın süredir ABD ve ABD dışında gerçekleştirdiği gençlerin farklılıklarıyla var olabileceği ve kendilerini ifade edebileceği programlarını ve farklılıklarıyla modern yaşamda hayatta kalmaya çalışan insanların serüvenlerini anlattı.

İlerleyen günlerde sanat eğitiminden uzmanlarla devam edecek “Başka Sanat Seminerleri”yle farklı olanı anlamaya ve üzerinde düşünmeye devam edeceğiz…

Fotoğraf Galerisi