Başka Sanat Seminerleri-Iıı “Otantik Beden, Orijinal Kimlik”

BAŞKA SANAT SEMİNERLERİ-III “OTANTİK BEDEN, ORİJİNAL KİMLİK”

Nedir en güzel olan?

Kim seçiyor en güzeli?

En güzel sesi?

En güzel bedeni?

Nedir bu her yerde karşımıza çıkan kişiler ve yaşamlara ulaşma ilüzyonu?

İnceysem güzel miyim? Küçük burunluysam çekici?

Olduğum gibi var olamazsam hep mükemmeli isteyen dünyada nereye ait olurum?

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk GÖLDERE’nin sunumuyla kendini olduğu gibi kabul etme üzerine eğiliyoruz.

Başka Sanat Seminerleri-III de görüşmek dileğiyle…