Diğer Üniversitelerin Yetenek Sınavlarına Başvuruda Bulunup Sınavı Çakışan Adayların Dilekçeleriyle İlgili Karar

“Diğer Üniversitelerin Yetenek Sınavlarına başvuruda bulunup sınavı çakışan adayların, dilekçeleri incelenmiş olup; aşağıdaki karar alınmıştır:

2. Aşamaya geçen tüm adaylar, sınav bitimine kadar ilgili bölümün sınavına girebilirler. Ancak adaylar, toplu girilmesi gereken ilgili bölümlerin(Müzik Teknolojileri, Müzikoloji, Müzik Teorisi) yazılı sınavında hazır bulunmak zorundadırlar. Bu sınavlar tekrar edilmez.  Bu hususta sınavın takibi adayların kendi sorumluluğundadır. “