ERASMUS+ KA103 Personel Ders Verme Faaliyeti Başvuru Sonuçları (2020 Sözleşme Dönemi 2020 Sözleşme Dönemi 2020-1-TR01-KA103-081190)

Erasmus+ Personel Ders Verme hareketliliği 01.02.2023-01.03.2023 tarihleri arasında alınmış seçim ve yerleştirme işlemleri Ulusal Ajans Başvuru platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülmüştür (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/)

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Ders Verme hareketliliği sonuçlarına Aşağıdaki listeden ulaşılabilir.

 

Hibe almaya hak kazanan katılımcıların 31.03.2023 tarihine kadar bir davet mektubu sunmaları gerekmektedir. Erasmus+ Ders Verme faaliyeti ile ilgili detaylı bilgilere EK2-Erasmus+ Ders Verme bilgi notundan ulaşılabilir.

Hareketliklerin 31.05.2023 tarihinden önce tamamlanması ve hareketlilik kapsamında minimum 8 saat ders verilmesi gerekmektedir.

Erasmus+ KA131 Personel Ders Verme Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri aşağıda yer almaktadır.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Erasmus+ Personel Ders Verme Seçim Kriterleri
KRİTER PUAN
Başlangıç Puanı +50
MGÜ Hizmet Yılı Çalışma yılı (+) puan olarak eklenecektir.
Yabancı Dil Puanı Sunulan yabancı dil puanının %10’u (+) puan olarak eklenecektir.
Bölüm Erasmus+ Koordinatörü olmak +3
Erasmus+ anlaşması yapmış olmak +10
Engel Durumu +10
Şehit Gazi yakını olmak +15
Daha Önce Erasmus+ programlarından yararlanma -10

● Çalışma yılı hesaplanırken MGÜ Personel Daire Başkanlığından 06.03.2023 tarihinde alınan liste esas alınmıştır.

● Dil Puanı hesaplanırken Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne iletilen Dil Belgeleri esas alınmıştır. Belge iletmeyen katılımcıların dil puanı “0” olarak hesaplanmıştır.

Ek Belgeler:

EK1
Sonuç Listesi

EK2
Bilgilendirme Dokümanı

EK3
Örnek Davet

EK4
Teaching Agreement

(Ders Planı)

EK5
Hibe Sözleşmesi

EK6
Ulusal Ajans El Kitabı

EK7
Erasmus Anlaşmaları