Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Faaliyeti Başvurusu Sonuçları (2021 Sözleşme Dönemi 2021-1-TR01-KA131-HED-000003370)

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Eğitim Alma hareketliliği için başvurular alınacak ve seçimler yapılacaktır. Başvuru tarihleri 18.09.2023-01.10.2023 olarak belirlenmiş ve seçim ve yerleştirme işlemleri E-devlet Kapısı platformu üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülmüştür. (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr)

Erasmus+ Programı kapsamında Erasmus+ Personel Eğitim Alma Hareketliliği sonuçlarına aşağıdaki butona tıklanarak ulaşılabilir.

Sonuçlar için Tıklayınız...

 

Hibe almaya hak kazanan katılımcıların 06.10.2023 tarihine kadar bir davet mektubu sunmaları gerekmektedir. Davet mektubunun ilgili kişinin görev yaptığı birimin muadili bir birimden alınması zorunludur. Aksi takdirde hibe hakkı yedek adaylara devredilecektir.  Erasmus+ Eğitim Alma faaliyeti ile ilgili detaylı bilgilere EK2-Erasmus+ Eğitim Alma bilgi notundan ulaşılabilir.

Erasmus+ KA131 Personel Eğitim Alma Hareketliliği başvurularında kullanılan seçim kriterleri aşağıda yer almaktadır.

   Kriter   Puan
  Başlangıç Puanı   +50
  MGÜ Hizmet Yılı   Çalışma yılı (+) puan olarak eklenecektir
  Yabancı Dil Puanı   Sunulan yabancı dil puanının %10’u (+) puan olarak eklenecektir
  Yüksek Lisans Derecesi   +3
  Doktora Derecesi   +5
  Erasmus+ anlaşması yapmış olmak   +10
  Engel Durumu   +10
  Şehit Gazi yakını olmak   +15
  Daha Önce Erasmus+ programlarından yararlanma   -10

 

Ulusal Ajans El Kitabı’na göre Eğitim Alma Başvurularında idari personel önceliklendirilmektedir. Bu nedenle idari personel başvurularına +5 puan eklenmiştir.

NOTLAR:

Çalışma yılı hesaplanırken MGÜ Personel Daire Başkanlığından 02.10.2023 tarihinde alınan liste esas alınmıştır. Tüm kadro ve birimlerdeki (yalnızca MGÜ’deki) hizmet süresi dikkate alınır.

Çalışma yılının eşit olduğu durumlarda işe başlamada işe başlama AY öncelik olarak alınmıştır.

Yüksek Lisans ve Doktora Ek puanı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine başvuramayan tüm adaylar için uygulanacaktır. Erasmus+ Ders Verme Hareketliliğine başvuru yapabilen (ders vermekle yükümlü) adaylar için bu puan uygulanmayacaktır.

Dil Puanı hesaplanırken E-Devlet sistemine yüklenen Dil Belgeleri esas alınmıştır. Belge yüklemeyen katılımcıların dil puanı “0” olarak hesaplanmıştır.

Ekler