Erasmus+ Üniversite Beyannamesi Eche 2021-2027 Başvuru Sonucu

ERASMUS+ ÜNİVERSİTE BEYANNAMESİ ECHE 2021-2027 BAŞVURU SONUCU

Üniversitemizin uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında 2021-2027 dönemi için Dış İlişkiler Ofisimiz tarafından ERASMUS+ ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) başvurusu yapılmış ve yapılan değerlendirme sonucu üniversitemiz 100 tam puan alarak ERASMUS+ ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Beyannamesini almaya hak kazanmıştır.

Erasmus + Programı yeni dönem bütçesi (2021-2027) Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından varılan anlaşma ile onaylanmış olup, 26 milyar Avro’nun üzerinde özel bir bütçe ile, yeni program yalnızca daha kapsayıcı ve yenilikçi değil, aynı zamanda daha dijital ve daha yeşil projeler imkan sağlayacaktır. Yeni program, Avrupa Üniversiteleri, Erasmus Akademileri, Mesleki Eğitim Merkezleri ve DiscoverEU gibi yeni öncü girişimleri destekleyecektir. Erasmus+ 2021-2027 döneminde 12 milyon kişinin Programdan yararlanması bekleniyor. Bu sayı, 2014-2020 Program dönemdeki yararlanıcıların üç katından daha fazlası anlamına geliyor. Yeni program kapsamında;

 Farklı sosyal geçmişlerden gelen kişilerin Programa erişimi artıyor.
 Fiziksel ve sanal hareketlilik sayesinde dünyanın geri kalanıyla daha güçlü ilişkiler kurmak daha kolay hale geliyor.
 Yenilenebilir enerji,iklim değişikliği,tasarım gibi çalışma alanları öne çıkıyor.

Erasmus+ 2021-2027 Program Dönemine ilişkin Avrupa Komisyonu tasarısını incelemek için:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en

Saygılarımızla

MGÜ Dış İlişkiler Birimi