ERASMUS Yükseköğretim Hareketliliği Yılsonu Değerlendirme Toplantısı Dokuz Eylül Üniversitesi Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından organize edilen Erasmus Yükseköğretim Hareketliliği Yılsonu Değerlendirme Toplantısı, 3-4 Aralık 2016 tarihlerinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi‘nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Ulusal Ajansı yetkilileri ve Türkiye’nin tüm üniversitelerinden Erasmus birim temsilcileri katıldı. Üniversitemizi Dış İlişkiler Ofisinde görev yapan Ofis Koordinatörü Öğr. Gör. Enes BİBEROĞLU’nun temsil ettiği Yılsonu Değerlendirme Toplantısı, 2019 yılına dair yıl sonu değerlendirmesinin ve güncel gelişmelerin yanı sıra yükseköğretim kurumlarımızın Erasmus+ Programının Proje Yönetimi ve Türk Yükseköğretiminde Uluslararasılaşma Stratejileri çalıştaylarıyla devam etti.