Fakültemizde Kısmi Zamanlı Olarak Çalışmak İsteyen
Öğrencilerin Dikkatine!

Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında kısmi zamanlı öğrenci alınacaktır.

Başvurular Fakülte Dekanlığına yapılacak olup, başvuru şartları ve gerekli açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

 Fakülte kontenjanı : 2

 Son başvuru tarihi : 19 Ekim 2021

 Öğrencilerin çalıştırılacağı yer : Ses-kayıt stüdyosu, bilgisayar lab.

 Haftalık çalışma süresi : 40 saat (azami)

 Bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret : 12 TL (net)

Başvuru Şartları :

1- Bilgisayar laboratuvarı için: Fakültemiz öğrencisi olmak.
     Ses-kayıt stüdyosu için : Müzik Teknolojisi Bölümü öğrencisi olmak.

2- Hiçbir disiplin cezası almamış olmak.

3- Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak.

4- Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

5- Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden; yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında ilgili yönergede belirtilen diğer şartlar aranmaz.