Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Kesinleşen Sonuçları

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen Üniversitemiz idari personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı neticelendirilmiştir.

Sözlü sınav sonuçlarına belirtilen süreler içinde herhangi bir itiraz olmamış, itiraz sürecinin tamamlanmasıyla anılan Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak kesin sonuçlar ilan edilmiştir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılan adaylara ilanen duyurulur.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.