Görme Engelliler İçin Kabartma Baskı Kitabı Oluşturma (Armoni Kitabı) Konu Başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi Üniversitemiz BAP Koordinatörlüğü Tarafından Desteklenmeye Layık Görüldü

Görme Engelliler İçin Kabartma Baskı Kitabı Oluşturma (Armoni Kitabı) konu başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi üniversitemiz BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Proje koordinatörlüğünü Dr.Öğr.Üyesi Gülbahar URHAN’ın üstlendiği  Görme Engelliler İçin Kabartma Baskı Kitabı Oluşturma (Armoni Kitabı) konu başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi üniversitemiz BAP koordinatörlüğü tarafından desteklenmeye layık görülmüştür.

2023 Güz dönemi seçmeli dersi “Görmeyen Bireylerde Nota Yazma Okuma” dersini alan öğrencilerimiz Mert Erçek, Tuğçe Taşkın, Şimal Su Uğurlu ve Müzik Eğitimi Bölümü öğrencisi Sedanur Şener, Engelsiz Müzik Kütüphanesi Kabartma Nota Yazım Uzmanı Ali Caner Alpaslan oluşturmaktadır.

2023-2024 eğitim öğretim yılında üniversitemiz müzik ve güzel sanatlar eğitim fakültesi’ne 1, icra sanatları fakültesine 2 olmak üzere toplam 3 görme engelli öğrenci eğitimlerine başlamıştır.

Bu proje ile amaçlanan görme engelli öğrencilerimizin öğrenimlerinde ihtiyaç duyduğu armoni kitabının kabartma olarak yazılması ve sesli betimlemesinin yapılması olacaktır.