Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakatı Giriş Bilgileri

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Mülakatı aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır.

Mülakata girecek adaylara başarılar dileriz…

Sınav Tarihi: 25 Ağustos 2022

Sınav Saati: 14.00

Sınav Yeri: Eğitim Fakültesi Yeni Bina 3. Kat Amfi Salonu