İcra Sanatları Fakültesi 30.12.2022 Tarihli
Araştırma Görevlisi Alım İlanı Nihai Sonuç Açıklama

Üniversitemiz 30.12.2022 tarihinde ilan edilen ve yerleşmeye hak kazanan Asıl adayların www.mgu.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle İcra Sanatları Fakültesi Dekanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sınav Sonucu (Yaylı Çalgılar) İçin Tıklayın…

Arş. Gör. Nihai Değerlendirme Sınav Sonucu (Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar) İçin Tıklayın…

ASIL OLARAK YERLEŞTİRMEYE HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız… )

2- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Memurluğu yapmasına engel bulunmadığına dair Psikiyatri Uzmanı tarafından verilen Sağlık Raporu)

3- Fotoğraf (2 Adet)

Not: Adayların Mezuniyet evrakları ve/veya tecrübeye dair belgelerinin asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir.

– Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

– Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

EVRAK TESLİM TARİHLERİ:

02-10 Şubat 2023 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır.