İcra Sanatları Fakültesi 31.12.2023 Tarihli Öğretim Görevlisi Alım İlanı Nihai Sonuç Açıklama

31.12.2023 tarihinde ilan edilen Üniversitemiz Çalgı Eğitimi Bölümü Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Ana Sanat Dalı ile Ses Eğitimi Bölümü Opera ve Popüler Müzik Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran ve yapılan yazılı sınav sonucu atanmaya hak kazanan adaylar hakkında Nihai Değerlendirme Sınav Sonucu ve atanmaya hak kazananlardan istenen belgeler ile evrakların teslimi hakkında açıklama aşağıda yer almaktadır.

ASİL OLARAK ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız )

2- Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Memurluğu yapmasına engel bulunmadığına dair Psikiyatri Uzmanı tarafından verilen Sağlık Raporu)

3- Fotoğraf (2 Adet)

 Not: Adayların Mezuniyet evrakları ve/veya tecrübeye dair belgelerinin asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir.

 Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 EVRAK TESLİM TARİHLERİ:

05-09 Şubat 2024 tarihleri arasında başvuru yapacaklardır.