Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Asil Adaylar İçin Duyuru

14.02.2022 tarihinde Resmi Gazetede ilan edilen sürekli işçi ilanında 04.03.2022 tarih ve saat 9.30 da mülakat yapılacağı web sayfamızda ilan edilmiştir.

Web sayfamızda 02.03.2022-03.03.2022 tarihleri arasında asıl adaylardan özel koşulda belirtilen evrak istenmiştir.

Bu bağlamda Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı ilanındaki asil adayların evrak kontrolleri neticesinde özel koşullarda istenilen şartları sağlamadığı anlaşılmıştır.

Not: Belirtilen tarihte asil adaylar sözlü mülakata alınmayacaktır.

Asil adayların listesi için tıklayınız.