ÜNİVERSİTEMİZ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİLERİNİ ARIYOR!

Üniversitemiz öğrencilerinin ders dışı zamanlarını değerlendirmek ve ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla, üniversitemiz kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma programı uygulama esasları çerçevesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kısmi zamanlı öğrenci alımı başvuruları 19 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Başvurusu kabul edilen öğrencilerimiz Fakülte Dekanlıkları, Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü bölümlerinde haftalık çalışma saati 15 saati geçmeyecek şekilde görevlendirilecektir.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin, ekte yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapmak istedikleri birime elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru yapılabilecek birimler;

 Fakülte Dekanlıkları

 Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Ek Belgeler:

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Formu