Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca
TURNİTİN ve İTHENTİCATE Eğitim Seminerleri Düzenlenecektir

ULAKBİM – EKUAL Projesi kapsamında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızca hizmetinize sunulan, Turnitin&iThenticate Akademik İntihali Engellemeye Yardımcı Programlarının kullanımına yönelik olarak, Başkanlığımızca Turnitin ve iThenticate Eğitim Seminerleri düzenlenecektir. 2020 yılı içerisinde adı geçen veri tabanlarının eğitim işlerinden sorumlu temsilcilerinin, Yıllık Eğitim Programlarının yoğunluğundan dolayı, benzer bir eğitim faaliyetinin yıl içerisinde tekrar edilememe ihtimali sebebiyle, eğitime tüm akademik personelin hassasiyet göstererek katılmaları önem arz etmektedir.

Bilgilerinize saygı ile duyurulur…

Tarih: 19 Şubat, Çarşamba

Saat: 14.30

Yer: Kütüphane Binası 1. Kat Eğitim Salonu

Eğitimci: Kerem Özata (Turnitin&iThenticate Eğitim Temsilcisi)