Özel Yetenek Ek Yerleştirme Başvuru ve Sınav Takvimi

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı

Kayıtlar

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME SINAVINI KAZANAN ADAYLAR İÇİN KESİN KAYITLAR

Üniversitemizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için yaptığı Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre, Lisans programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kayıt işlemlerini;

 Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi: 14-15 Eylül 2023

 İcra Sanatları Fakültesi: 14-15 Eylül 2023

 Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi: 14-15 Eylül 2023

Tarihleri arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi ya da şahsen başvurarak yapabileceklerdir. İlgili tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

 

Çevrimiçi Kayıt İçin Tıklayınız

 

ÇEVRİMİÇİ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. YKS (TYT-2023) Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır).

* Kayıt işlemlerini çevrimiçi gerçekleştiren adayların öğrencilik hakkı kazanabilmeleri için yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 7 Ekim 2023 tarihine kadar ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Bürolarına teslim etmeleri gerekmektedir.

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. YKS (TYT-2023) Sınav Sonuç Belgesi.
3. Başka bir lisans programında kaydı olan adayların Üniversitemize kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan (Açıköğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciden kayıt sildirme şartı aranmaz, ancak Cumhubaşkanlığı Kararı doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim yılı için belirlenen katkı payını ödemek zorundadır.) kaydının silinmesi ve YÖKSİS’te kayıt silme işleminin güncellenmesi gerekmektedir. Sistem üzerinden güncelleme gerçekleştiremeyen adayların ilgili üniversiteden kaydının silindiğine dair belgeyi yanlarında getirmeleri gerekmekte olup, adayların kayıtları bu sayede gerçekleşebilecektir.
4. Nüfus Cüzdanı önlü, arkalı olacak şekilde Fotokopisi ( Aslı ile kontrol edilerek alınacaktır).
5. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır).
6. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları, şahsen başvurmasında engel bir durumun olması halinde noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilerce kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
7. Erkek adaylardan (Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç ) askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı yapılan beyan ile ilgili, Üniversitemizin sorumluluğu bulunmaz.
8. Bir programa kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini en geç 30 Aralık 2023 tarihine kadar teslim etmemeleri halinde kayıtları silinecektir.
9. Belgelerin eksikliği durumunda kayıt işlemi yapılmayacaktır. Kesin kayıt işlemleri ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

KAYIT İŞLEMLERİ SONRASINDA:

Üniversitemiz 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı derslerinin başlama tarihi 2 Ekim 2023’dir.

1. Oryantasyon Eğitimi

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Oryantasyon programı 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Öğrenci Kimlik Kartları

Öğrenci Kimlik Kartı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren bir belge niteliğinde olmasının yanı sıra, Üniversite içinde çeşitli hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak üzere de kullanılabilir. Ayrıca öğrenci kimlik kartları yemek kartı olarak da kullanılmaktadır. Üniversite’ye yeni kayıt olan öğrencilerin, öğrenci kimlikleri derslerin başladığı ilk hafta kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokullarından alabileceklerdir.

3. Ders Kayıt İşlemleri

– Ders kayıtları; öğrenciler tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
– Kayıt olunacak derslerin seçimi ve kayıtların tamamlanması ve danışman onay işlemlerinden öğrencinin kendisi sorumludur.
– Ders kayıt ve danışman onay işlemini yerine getirmeyen öğrenci ders ve sınavlara katılamaz.

4. Danışman Atanması

Üniversitemizde eğitime başlayan öğrencilere rehberlik etmek üzere danışman atanır. Danışman bilgilerine öğrenci bilgi sistemine giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

5. Muafiyet Başvurusu (Kredi Transferi)

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, bu yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerin kredilerinin transfer edilmesi talebinde bulunabilirler. Bunun için 22 Ağustos – 6 Ekim tarihleri arasında ilgili dekanlığa/müdürlüğe transkript ve ders içerikleriyle birlikte başvurulması gerekmektedir. Kredi transfer işlemi “MGU Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” hükümleri doğrultusunda yapılacak olup süresi içinde başvuruda bulunmayanların daha sonra yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Akademik Takvim

Üniversitelerin kayıt yenileme, ders ekleme ya da bırakma, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangıç-bitiş tarihleri duyurulur. Her eğitim dönemi başında güncellenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan akademik takvimi takip etmek zorundadır.