Misyon-Vizyon Sayfa Şablonu

Misyonumuz

Üniversitemizin genel misyonu doğrultusunda, ihtiyaç duyulan bilişim malzemelerini belirleyip, süreklilik ve üst düzeyde verimlilik ideali ile uygun alt yapıyı planlayarak, donanım, yazılım, network, sistem, web ve teknik servis hizmetini tüm birimlerine sunmaktır.

Kurumsal verimliliği artırmak, hizmetlerde etkinliği ve sürekliliği sağlamak için mevcut personeli ve ekipmanı ile sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmak, sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak tedbirler almaktır.

Vizyonumuz

Bilişim sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip edip, dünyanın değişen teknolojik şartlarına uyum sağlayarak, üniversitemizin ihtiyaçlarına cevap veren ve öğrenci, akademisyen ve idari personelimize bilişim alanında kaliteli hizmet sunarak, üst düzey memnuniyet sağlayan bir başkanlık olmaktır.

Rev. | 26.05.2023