Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Lisansüstü Programları
Özel (Misafir) Öğrenci Alımı Hakkında Duyuru

Enstitümüze Misafir (Özel) Öğrenci Olarak Başvurmak İsteyen Adaylarımızın;

 Başvuruları, Enstitümüz Yüksek Lisans-Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarına 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında kabul edilecektir. Adayların, Misafir Öğrenci Başvuru Formu’nu (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/muzik-ve-guzel-sanatlar-enstitusu/pages/formlar-985.html) doldurarak, formda belirtilen belgelerle birlikte, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

 Başvurmak isteyen adayların muadil Yüksek Lisans, Doktora veya Sanatta Yeterlik Programına kayıtlı olmaları (bunu kanıtlar belgeleri ibraz etmeleri) gerekmektedir.

ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ