Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü
Tez Savunma Sınavları Takvimi

Program Öğrenci Tez Adı Sınav Tarihi Tez Danışmanı Sınav Saati *Erişim Linki
Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı (Tezli Yüksek Lisans Programı) Hilal TAPAN 20. Yüzyıl Operalarındaki Kadın Karakterlerin Feminizm Bağlamında Ele Alınması 10.07.2024 Doç. Dr. Raşit Görkem AYTİMUR 11.00 https://zoom.us/j/95075573395?pwd=IFqa3h0sA6GkV8HnkXAjT5xWaBKE0g.1

Sınavlar (kapalı jüri değerlendirme kısımları haricinde) zoom programı üzerinden izleyicilere açık olarak gerçekleştirilecektir. İzleyicilerin katılım taleplerinin kabul edilebilmesi için zoom programı üzerinden isimlerinin açıkça görülmesi ve programın izin verdiği katılımcı sayısının aşılmaması gereklidir.