MYSV2 Kullanımı Hakkında Bilgilendirme

Değerli Proje Yürütücüleri;

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, düzenlenen Ödeme Emri Belgesinin ekinde yer alan belgelerin ve faturaların elektronik ortamda ve elektronik imzalı olarak muhasebe birimine iletilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bir harcama birimi olarak üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminide ilgilendirmektedir. BAP Birimi ya da dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin harcama işlemleri BAP Birimi tarafından koordine edilmektedir. İlgili mevzuata göre BAP Birimi tarafından desteklenen projelerin harcama yetkilisi BAP Koordinatörü, gerçekleştirme görevlisi ise projenin yürütücüsüdür. Dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin harcama yetkilisi proje yürütücüsü, gerçekleştirme görevlisi ise proje yürütücüsü tarafından belirlenen kişidir.

MYSV2 sistemine (giris.hmb.gov.tr) adresi üzerinden erişim sağlanacaktır. Harcama yetkilileri tarafından ekte yer alan “e-imza kurulum dokümanına göre kurulum yapılacaktır (harcama yetkililerinin ekte yer alan belgedeki adımları uygulayarak e-imza uygulamasını kurmaları gerekmektedir). Takiben harcama yetkilileri ekte yer alan “Ödeme Belgelerinin e-imza ile Gönderilmesine İlişkin Kılavuz” da belirtilen usul ve esaslara göre harcama işlemlerini tamamlayacaklardır.

Dış kaynaklar tarafından desteklenen projelerin yürütücülerinin harcama yetkilisi olarak e-imza edinmeleri gerekmekte olup, (hali hazırda e-imzası bulunan yürütücüler mevcut e-imzasını kullanabilir), ekteki belgelerde bildirilen adımları uygulayarak e-imza uygulamasını kurmaları ve harcama işlemlerini e-imza ile MYSV2 üzerinden onaylamaları gerekmektedir.

Saygılarımızla

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

E-İmza Kurulum Dokümanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın

Yeni MYS’ye Geçiş Yazısı

Ödeme Belgelerinin E-İmza İle

Gönderilmesine İlişkin Kılavuz