Nihavend Takım (Muallim İsmail Hakkı Bey) Konseri

NİHAVEND TAKIM (MUALLİM İSMAİL HAKKI BEY) KONSERİ

Üniversitemiz İcra Sanatları Fakültesi Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN tarafından düzenlenen Nihavend Takım (Muallim İsmail Hakkı Bey) konseri gerçekleştirildi.

İcra Sanatları Fakültesi Konser Salonu’nda düzenlenen programda Çağatay Azkur (Hânende), Deniz Şahin (Tanbûr), Tevfik Bilen (Ney), Kutay Azkur (Kemân) yer aldı. Gerçekleşen konserde birebirinden güzel eserler icra edildi.

Muallîm lakabıyla bilinen İsmâil Hakkı Bey (1866-1927) bestekârlığı ve hocalığı ile tanınmıştır. Saz semâisi, peşrev, longa, oyun havası, zeybek, kâr, kâr-ı nâtık, beste, semâi, şarkı, köçekçe, marş, tevşîh, durak, ilâhi, şuğul, nefes gibi Türk mûsikisinin hemen hemen her formunda eserler vermiş olan İsmail Hakkı Bey’in operet, Musevi ilahileri gibi formlarda da eserleri mevcuttur ve bu yönüyle özel bir konumda durmaktadır.

İsmâil Hakkı Bey’in kendi el yazısı ile kayda geçirdiği derleme defterlerinden oluşan nota koleksiyonu, ölümünden sonra Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) tarafından satın alınmıştır. Bahsi geçen çalışmalar neticesinde, ciddi bir külliyat oluşmuş ve bu arşiv, günümüz Türk mûsikisi repertuarının önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir.

Fotoğraf Galerisi