Öğlen Yemeğinden Faydalanacak Olan Öğrenci, Akademik, İdari, Sözleşmeli Personel ve Misafirlerimizden Alınacak Yemek Bedelleri

Üniversitemiz de ihalesi yapılan, Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmetleri Alımı sonucunda Akademik, idari, sözleşmeli personel ve öğrencilerimizden 10 Ocak – 15 Mayıs 2022 Tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.

YEMEK FİYAT TABLOSU
Sıra Memurlardan 10/01/2022 tarihinden
15/05/2022 tarihine kadar
1 Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 11,00 TL
2 1100’e kadar (1100 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 11,05 TL
3 2200’e kadar (2200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 11,25 TL
4 3600’e kadar (3600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 11,50 TL
5 4800’e kadar (4800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 12,25 TL
6 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 13,00 TL
7 Öğrenci 3,75 TL
8 Misafir 34,50 TL
Sıra Sözleşmeli personelden; 10/01/2022 tarihinden
15/05/2022 tarihine kadar
1 Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.505 TL’ ye kadar (4.505 TL dâhil) olanlardan 11,00 TL
2 Aylık brüt sözleşme ücretleri 7.600 TL’ ye kadar (7.600 TL dâhil) olanlardan 11,05 TL
3 Aylık brüt sözleşme ücretleri 10.500 TL’ ye kadar (10.500 TL dâhil) olanlardan 13,00 TL
4 Aylık brüt sözleşme ücretleri 10.500 TL üzerinde olanlardan 17,50 TL