Öğlen Yemeğinden Faydalanacak Olan Öğrenci, Akademik, İdari, Sözleşmeli Personel ve Misafirlerimizden Alınacak Yemek Bedelleri

Üniversitemiz de ihalesi yapılan, Malzemeli Yemek Hazırlama, Taşıma, Servis ve Servis Sonrası Hizmetleri Alımı sonucunda Akademik, idari, sözleşmeli personel ve öğrencilerimizden alınacak yemek bedelleri 15 Kasım 2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde düzenlenmiştir.

YEMEK FİYAT TABLOSU
Sıra
Memurlardan
15/11/2021 tarihinden
31/12/2021 tarihine kadar
1 Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 7,50 TL
2 1100’e kadar (1100 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 7,75 TL
3 2200’e kadar (2200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 8,00 TL
4 3600’e kadar (3600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 8,25 TL
5 4800’e kadar (4800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 9,00 TL
6 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 10,50 TL
7 Öğrenci 3,75 TL
8 Misafir 23,00 TL
Sıra
Sözleşmeli personelden;
15/11/2021 tarihinden
31/12/2021 tarihine kadar
1 Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.505 TL’ ye kadar (4.505 TL dâhil) olanlardan 7,50 TL
2 Aylık brüt sözleşme ücretleri 7.600 TL’ ye kadar (7.600 TL dâhil) olanlardan 7,75 TL
3 Aylık brüt sözleşme ücretleri 10.500 TL’ ye kadar (10.500 TL dâhil) olanlardan 10,50 TL
4 Aylık brüt sözleşme ücretleri 10.500 TL üzerinde olanlardan 15,00 TL