Öğlen Yemeğinden Faydalanacak Olan Öğrenci, Akademik, İdari, Sözleşmeli Personel ve Misafirlerimizden Alınacak
Yemek Bedelleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, Devlet Memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği uygulama tebliği 07 Ocak 20203 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Yayınlanan tebliğ gereğince ve Üniversitemizce ihalesi yapılan Yemek Hizmet Alımı İhalesi sonucunda yemek fiyatındaki artış nedeni ile 16 Ocak – 14 Nisan 2023 tarihleri arasında, öğlen yemeğinden faydalanacak olan öğrenci, akademik, idari, sözleşmeli personel ve misafirlerimizden alınacak yemek bedelleri, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 12.01.2023 tarih ve 2-13 karar sayısı gereğince yemek fiyatları aşağıdaki tabloda gösterilen şekilde uygulanacaktır.

YEMEK FİYAT TABLOSU
MEMURLARDAN 16/01/2023 tarihinden
14/04/2023 tarihine kadar
1 600’e kadar (600 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 13,50 TL
2 1700’e kadar (1700 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 14,00 TL
3 2800’e kadar (2800 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 14,50 TL
4 4200’e kadar (4200 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 15,00 TL
5 5400’e kadar (5400 dâhil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 15,50 TL
6 5400’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 16,50 TL
7 Öğrenci 6,50 TL
8 Misafir 40,00 TL
SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN 16/01/2023 tarihinden
14/04/2023 tarihine kadar
1 Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.730 TL’ ye kadar (9.730 TL dâhil) olanlardan 13,50 TL
2 Aylık brüt sözleşme ücretleri 16.420 TL’ ye kadar (16.420 TL dâhil) olanlardan 14,00 TL
3 Aylık brüt sözleşme ücretleri 22.685 TL’ ye kadar (22.685 TL dâhil) olanlardan 16,50 TL
4 Aylık brüt sözleşme ücretleri 22.685 TL üzerinde olanlardan 20,00 TL