Öğrencilerimiz İçin Yemek Bursu

Üniversitemiz Enstitü ve Fakülteleri’nde öğrenim gören öğrencilere tabloda yer alan birimlere tanınan kontenjan dâhilinde, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından ücretsiz yemek bursu verilecektir.

Başvuru yapmak isteyen öğrencilerimizin, 28.10.2021 Perşembe günü 17.00’a kadar EK’te yer alan Başvuru Formunu doldurarak istenen belgelerle birlikte MÜZİK EĞİTİMİ ve GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ bölümleri sekreterliklerine elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Yemek Bursu Başvuru Formu