Öğrencilerimizin Dikkatine !

Öğrencilerimizin kurumsal memnuniyet durumunun saptanması amacıyla yürütülen “Öğrenci Memnuniyet Anketinin” uygulanmasına yönelik katılım beklenen düzeyin altında gerçekleşmiştir. Ankete katılım oranının yükseltilmesi amacıyla katılım süresi 27 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Eğitim, öğretim ve diğer alanlarda sunulan hizmetlere ilişkin beklenti ve memnuniyetinizin yıllık olarak belirlenerek gerekli önlem ve iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi için üniversitemiz mail hesaplarınıza gönderilen anketin özenle doldurulması önem arz etmektedir.