Öğrencilerimizin Dikkatine !

Öğrencilerimizin kurumsal memnuniyet durumunun saptanması amacıyla “ Öğrenci Memnuniyet Anketi” hazırlanmıştır.

Üniversitemiz mail hesaplarınıza gönderilen anketin 21/02/2020 tarihine kadar özenle doldurulması önem arz etmektedir.