Doç. Dr. Derya ÇİNİ ŞİMŞEK
derya.simsek@mgu.edu.tr
Dahili: 1858
Sanat ve Tasarım Fakültesi

Doç. Dr. Derya ÇİNİ ŞİMŞEK

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
‘Ankara’da Açılan İlk Gürcistan Temsilciliği ve Türk-Gürcü İlişkileri’ isimli kitabının Türkiye ile Gürcistan Devleti arasındaki ilişkilere sağladığı katkıdan dolayı ‘Georgıan Technıcal Unıversıty’ tarafından 2019 tarihinde kendisine Fahri Doktora unvanı verildi.’

Biyografi

1969 yılında Adana’da doğdu.

1991 tarihinde Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Lisans, 1998 tarihinde Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Dalında Yüksek Lisans, 2011 tarihinde de Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Dalında doktora derecesi aldı.

2001 tarihinde Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde görevlendirilmesinin ardından 2020 tarihinde Doçentlik unvanı aldı.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne 2023 tarihinde Doçent olarak atandı.  Halen aynı üniversitede görev yapan Şimşek aynı zamanda Başkent Üniversitesi’nde Yüksek Lisans ve Lisans dersleri vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine akademik çalışmaları bulunan Doç. Dr. Derya Çini Şimşek’in 2 kitap, 2 ansiklopedi ve 10 kitap bölümü, 15 bilimsel dergi makalesi ile ulusal / uluslararası konferans ve bilimsel toplantılarda sunulan sayısız tebliği bulunmaktadır.

Evli ve bir çocuk annesidir.