kibeleciftci@mgu.edu.tr
Dahili: 1733
İcra Sanatları Fakültesi

Doç. Dr. Kibele KIVILCIM ÇİFTÇİ

Çalgı Eğitimi Bölümü
2019 yılında Ankara Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ilk kanun resitalini verdi. Aynı yıl “Saz Eserleri Konseri; Kanun: Kibele Kıvılcım ÇİFTÇİ, Ud: Tolga OTER” ve Odtü Vişnelik Konser Salonu, “Klâsik Türk Mûsikîsi Konseri: Saz Eserleri/Sözlü Eserler” olmak üzere iki konser gerçekleştirdi.

Biyografi

1979 yılında Ankara’da doğdu. İlk müzik çalışmalarına, 1991 yılında Kanun hocası Lokman Tuncer ile başladı. Sonrasında Kültür Bakanlığı Viyolonsel sanatçısı Emin Vefâ Sağbaş’tan meşk ederek çalışmalarına devam etti. 1996 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Müzik Eğitim Fakültesi’ni kazandı. Aynı yıl Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarını da kazandı ve burada öğrenimine başladı.

Konservatuvarda, başta Kültür Bakanlığı Kanun sanatçısı Celalettin Aksoy olmak üzere Ahmet Hatipoğlu, Timuçin Çevikoğlu ve Vedat Kaptan Yurdakul gibi değerli hocalarla çalışma imkanı buldu. Konservatuvar eğitimi süresince pek çok konser, dinleti vb. faaliyetlere kanun icracısı olarak katıldı. 2001 yılında konservatuvardan derece ile mezun oldu. Aynı yıl Elazığ Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarına Öğretim Görevlisi olarak atandı. 5 yıl bu görevini sürdürdü. “Ahmet Hatipoğlu Türk Müziği Topluluğu, Ahmet Yesevi’den Yunus’a Türk Tasavvuf Mûsikîsi Özel Konseri”, “Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı I. Konseri, I. Bahar Şenlikleri Etkinlikleri”, “Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Konseri, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşça’ya Saygı Gecesi”, “Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Türk Halk Müziği Topluluğu Bahar Konseri”, “Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Mevlânâ’nın 731’nci Vuslat Gecesi Konseri”, “Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Türk Müziği Korosu Konseri”, olmak üzere pek çok konserde görev aldı. Kanun ve Türk Mûsikîsi Nazariyatı dersleri ağırlıklı olmak üzere alan derslerini yürüttü. 2005 ve 2006 yılları arasında Kanun sanatçısı Göksel Baktagir’den özel ders alarak kanunda ileri icrâ teknikleri çalıştı.

2006 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı’na Öğr. Gör. olarak geçiş yaptı. Yine Kanun ve Türk Mûsikîsi Nazariyatı dersleri ağırlıklı olmak üzere pek çok alan dersinin hocalığını yaptı. 2006 yılında Konya’da düzenlenen “Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlânâ ve Mevlevîlik” konulu ulusal sempozyumda kanun icrâcısı olarak konser verdi. 2008 yılında girdiği S.Ü. Türk Sanat Müziği Anabilim Dalı Yüksek Lisans programından 2010 yılında “Saraylı Neş’e-i Dil Hanım ve Mecmu’a-i Mûsikî-i Zîbâ” başlıklı tez çalışmasıyla mezun oldu. 2008-2011 yılları arasında Konya Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2008 yılında 200. Yıl Anısına III. Selim (1761-1808) Klâsik Türk Müziği Konseri’nde kanun icrâcısı olarak yer aldı.

2009 yılında 123. Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları Kapsamında Düzenlenen 4. Antalya Türk Müziği Günleri’nde kanun icrâcısı olarak yer aldı. Aynı yıl Konya’da düzenlenen “Mevlevî Bestekârlar” konserini gerçekleştirdi.

2010 yılında sanat yönetmenliğini yaptığı ve Büzürg Takım icrâsının yer aldığı Klâsik Türk Mûsikîsi konserini verdi. Aynı yıl Japonya’da; “Ertuğrul’a Memleket Şarkıları ve Türküleri” adı altında düzenlenen iki konserde kanun icrâcısı olarak yer aldı. 2011’de Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Adapazarı Kültür Merkezi Etkinliği adı altında “ Şe’lale Türk Müziği Kadın Grubu” ile birlikte konserler verdi. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı’nda gerçekleştirilen “Cinuçen Tanrıkorur’u Anma Konseri”ne kanun icrâcısı olarak katıldı.

2011 yılında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. “Türk Mûsikîsi Makâm Eğitiminde Kullanılabilirliği Bakımından Mehmet Zekâi Dede Efendi’nin Beste Formundaki Eserlerinin Analizi” başlıklı tez çalışmasıyla 2014 yılında doktora programını tamamladı. 2012 yılında yine sanat yönetmenliğini kendisinin üstlendiği “Ah Mine’l Aşk” isimli Klâsik Türk Müziği Konserini gerçekleştirdi. Aynı yıl “I. Uluslararası Kanun Festivali ve Sempozyumu”nda icrâ ve sunumuyla görev aldı.

2012 yılında İzmir’e yerleşti ve burada Ege Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcrâ Heyeti’nde kanun sanatçısı olarak görev aldı. Gerçekleştirilen konserler arasında; “Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsikîsi Konservatuvarı Etkinlikleri”, “Ali Rıza Avni Tınaz’ı Anma Programı”, Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsikîsi Konservatuvarı, 34. E.Ü. Kültür, Sanat ve Spor Şenliği, Klâsik Türk Müziği Korosu ve Saz Eserleri Topluluğu Konseri, “5. Uluslararası Ege Art Sanat Günleri”, Ege Üniversitesi Türk Mûsikîsi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü, Dünya Ses Günü Etkinlikleri, Klâsik Türk Müziği Korosu Konseri “Hâtıralarıyla Tanbûrî Sadun Aksüt/ Konuk Solist: Güzin Değişmez” yer almaktadır. İcrâ heyetinin yanı sıra “Ebrûli Türk Müziği Topluluğu” ile birlikte; “Tanbûrî Refik Fersan Bestelerinden Seçmeler”, “Üstad Münir Nurettin Selçuk”, “Gayr-ı Müslim Bestekârlardan Seçmeler”, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Konseri, Mevlevî Bestekârlar Dinletisi”, “Hanım Bestekârlar” olmak üzere pek çok konser ve dinletiler gerçekleştirdi.

2013 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası- Ege Üniversitesi Devlet Türk Mûsikîsi Konservatuvarı Saz Eserleri Topluluğu’nun beraber gerçekleştirdiği “Senfonik Fasıl” konserinde kanun ile yer aldı.

2014 yılında TRT 1’de yayınlanmış olan “Yedi Güzel Adam” isimli tarihi dizi için Engin Bayrak tarafından bestelenen ve iki albümde yer alan tüm müziklerde Kanun çaldı.

2018 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda göreve başladı. Ses Eğitimi, Çalgı Eğitimi ve Müzikoloji Bölümlerinde Kanun ve Türk Mûsikîsi Nazariyatı dersleri ağırlıklı olmak üzere birçok alan dersinin hocalığını yaptı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Seminerleri’ne, “Türk Mûsikîsi Besteciliğinde İcrâ ve Üslûp Özelliklerinin Nota Yazımında Yansıtılması İçin Kullanılan Hız ve Nüans Terminolojisi” başlıklı sunumuyla katıldı. Ayrıca aynı etkinlikte “Neveser Makâmında Klâsik Takım İcrâsı”nda kanun icrâcısı olarak yer aldı. Aynı yıl Bakü’de gerçekleştirilen ISME-2018, Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği, 33. Dünya Konferansı’nda gerçekleştirilen iki konserde kanun icrâcısı olarak görev aldı. Aynı etkinlikte “Zekâi Dede’nin Hüzzâm Bestelerinin XVIII. Yüzyıl Makâm Anlayışı İçerisinde Değerlendirilmesi” başlıklı sunumu ile yer aldı. 2019 yılında Ankara Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ilk kanun resitalini verdi. Aynı yıl “Saz Eserleri Konseri; Kanun: Kibele Kıvılcım ÇİFTÇİ, Ud: Tolga OTER” ve Odtü Vişnelik Konser Salonu, “Klâsik Türk Mûsikîsi Konseri: Saz Eserleri/Sözlü Eserler” olmak üzere iki konser gerçekleştirdi.

2019 yılından itibaren Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcrâ Sanatları Fakültesi’nde Doç. Dr. Öğretim üyesi kadrosunda çalışmalarını sürdürmektedir.