ismet.karadeniz@mgu.edu.tr
Dahili: 1801
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi İsmet KARADENİZ

Çalgı Teknolojileri Bölümü
Çağdaş Dönem bestecilik yaklaşımları, program müziği, müzik formları, müzik performansı ve eleştirisi gibi alanlarda yayınlar üretmiş olan Karadeniz; Çağdaş Türk Müziği ve Cumhuriyet Dönemi Klasik Türk Müziği bestecilerine odaklanan analitik çalışmalarını Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde sürdürmektedir.

Biyografi

1986 yılında Ordu’da doğdu.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde başladığı öğrenimini 2009’da yarıda bırakarak başvurduğu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı lisans programından “Gadamer’in Felsefî Hermeneutiğine Göre, Programlı Müzik Eserlerinin Anlaşılabilirliği Üzerine” projesiyle 2013 yılında mezun oldu.

Lisansüstü öğrenimine Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde müzik teorileri alanında devam ederek, “Bir Saygun İmzası: [3,5,3]” başlıklı tezi ile 2016’da yüksek lisans ve “Saygun Müziğinde Makam Soyutlamaları: Piyano Konçertosu, Op. 34, I” başlıklı tezi ile 2020’de doktora derecelerini aldı.

2015-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda “Batı Müziği Teorisi” ve “Müzik Performansı Analizi” dersleri vermesinin yanında, 2007 yılından bu yana pek çok müzik topluluğunda yaylı tanbur, refîk-i rebab, perdesiz gitar, perdesiz bas gitar, kopuz ve e-bow icracılığıyla yer aldı.

Çağdaş Dönem bestecilik yaklaşımları, program müziği, müzik formları, müzik performansı ve eleştirisi gibi alanlarda yayınlar üretmiş olan Karadeniz; Çağdaş Türk Müziği ve Cumhuriyet Dönemi Klasik Türk Müziği bestecilerine odaklanan analitik çalışmalarını Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde sürdürmektedir.