milad.salmani@mgu.edu.tr
Dahili: 1756
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Milad SALMANİ

Müzikoloji Bölümü
2023 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzikoloji Bölümü’nde göreve başladı. Eski Türk Edebiyatı, Türk Müziği ve İran Edebiyatı üzerine akademik çalışmalar yapan Salmani’nin İran’da ve Türkiye’de yayınlanan tercüme eserleri de bulunmaktadır.

Biyografi

1988 yılında doğdu. 2010 yılında Tahran Allâme-i Tabâtabâî Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümününden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Yeni Türk Dili Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı ve eğitimini 2015 yılında tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalında doktoraya başladı ve 2020 yılında “Sarı Abdullâh Efendi’nin ‘Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî’si, I. Cilt (İnceleme-Metin)” başlıklı tezini tamamlayarak doktora derecesini aldı.

Milad Salmani 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren Haliç Üniversitesi Konservatuvarı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde muhtelif dersler verdi. 2022 yılında aynı üniversitede Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandı. 2023 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Müzikoloji Bölümü’nde göreve başladı. Türk Edebiyatı, Türk Müziği ve İran Edebiyatı üzerine akademik çalışmalar yapan Salmani, Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in bazı seyahat defterlerini yayına hazırlamıştır. Bununla birlikte Salmani’nin İran’da ve Türkiye’de yayınlanan tercüme eserleri de bulunmaktadır.