Sözleşmeli (4/B) Personel Alımı İlanı Yedek Yerleştirme Sonuçları

24.12.2021 tarihli ve 31699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemize 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi aşağıdaki linklerdedir.

Yerleştirme Sonuçları:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek) için tıklayınız.

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) (Erkek) için tıklayınız.

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşmeye hak kazanan adayların www.mgu.edu.tr adresinden ilanından itibaren aşağıdaki belirtilen tarihlerde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil olarak yerleşmeye hak kazananlardan İstenilen Belgeler:

1- Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi ( Dilekçe için tıklayınız )

2- Sağlık Kurulu Raporu (tam teşekküllü hastanelerden alınmış)

3- Fotoğraf (4 Adet)

4- Atama başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu ( Form için tıklayınız )

Not : Adayların Mezuniyet evrakları ve Sertifikaların asıllarını belge tesliminde yanında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Evrak Teslim Tarihleri : 31 Ocak – 15 Şubat 2022 tarihleri arası.