Tez Danışmanı Önerisi ve Tez Önerisi Başvurusu
Yapmayan Öğrencilerin Dikkatine

Tezli Yüksek Lisans Programında, ders aşamasını başarı ile tamamlayan öğrencilerin (Seminer dersi dahil olmak üzere en az 60 AKTS kredisini tamamlayan), tez çalışması için; öncelikle danışman önerisi formunu; danışman ataması yapılan öğrencilerin ise, tez önerisi formunu doldurarak (https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/muzik-ve-guzel-sanatlar-enstitusu/pages/formlar-985.html) ilgili anabilim dalına ivedilikle başvuru yapmaları gerekmektedir.

ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ