Türk Eğitim Vakfı

Eğitim (Yükseköğretim) Bursu Duyurusu

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim (Yüksek Öğretim) Bursu vermektedir.

BAŞVURU

• 2021 yılı için burs başvuru tarihleri 6 Eylül – 6 Ekim arasındadır.
 Başvuru şartlarına ve forma www.tev.org.tr adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrılan öğretim kurumlan başvuru formunda yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 T.C. Vatandaşı olmak,
 Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,
 Başka bir kurumdan (kamu veya özel) burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumundan geri ödemeli öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,50 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak,
 Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR

 Vakıf (özel) üniversitesi öğrencileri,
 Açık öğretim/uzaktan öğretim öğrencileri,
 Ücretli değişim programlarında bulunanlar,
 25 yaşından büyükler,
 Hüküm giyenler,
 Öğrenim gördüğü sürede yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 TEV’den burs almaya devam eden kardeşi olan kişiler başvuru yapamaz.

EKLENECEK BELGELER

TEV internet sayfasında eklenecek belgeler listesi yer almaktadır.

EVRAKLARIN HAZIRLANMASI VE BAŞVURU SÜRECİ

 TEV’in ön elemesi sonrası mülakata davet edilecek adaylara e-posta ve/veya SMS ile bildirim yapılacak; ilgili adaylara evraklarını nereye göndereceği/nereye yükleme yapacağı ve mülakatla ilgili bilgiler gönderilecektir.
 Ön değerlendirmede elenen adaylara da SMS ile bildirim yapılacaktır. Bu nedenle ön değerlendirme/eleme sonucu bildirilmeden dosya hazırlanmamalıdır.

BURSUN ÖDENMESİ

 Burs kazananlara ekim ayı itibariyle geçerli olacak şekilde en geç aralık ayında ilk ödeme yapılır, sonraki aylarda ise aylık olarak ödenmeye devam edilir.
 Burslar, ekim-haziran arası (9 ay) ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.