Üniversitemiz Müzik Felsefe Topluluğu Tarafından Düzenlenen Sanat ve Müzik Felsefesi Söyleşileri Yoğun Katılım ile Gerçekleşti

Üniversitemiz Müzik Felsefesi Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşide değerli hocalarımız Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo, Prof. Dr. Uğur Ekren, Prof. Dr. Hamdi Bravo ve Doç. Dr. Emir Hasan Ülger konuğumuz oldu.

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. R. Görkem Aytimur ve Aslı Korkmaz’ın moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi 2 oturumda gerçekleşti.

Etkinlik Sorumlusu Doç. Dr. R. Görkem Aytimur’un açılış konuşmasının ardından başlayan söyleşide ilk olarak Aytimur “Bir Müzik İnsanı İçin Felsefi Düşünmenin Önemi” konulu konuşmasında felsefi düşüncenin müzik insanına ne tür katkılar sağlayacağına ve müziksel bakışın düşünsel temellerine değinerek “Sanat Hakikati Öğrenme Yolu Olabilir mi? Platon’un Yanıtı” konulu konuşmasını yapmak üzere sözü Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo’ya bıraktı. Bravo Platon’nun sanat hakkında düşüncelerini, ölçülü ve kontrollü bir sanat anlayışının ideal devletteki yerini belirten konuşmasında, üniversitemizde düzenlenen söyleşinin sanat ve felsefenin birbiri üzerindeki bütünleyiciliği ve bu farkındalığın üzerine düşündürmeyi sağlayan bir etkinlik olduğunu ifade etti. Konuşmasında Plato’nun sanatı, bilgi kuramsal bir temelden hareketle ele alındığını ve bunun toplum için yararı zararı ne olabilir ya da ideal bir devlet kurarken sanatın işlevi nedir, sanata nasıl bir yer bırakılmalıdır, sanatın ahlakla ilgisinin nasıl kurulabileceği gibi sorular üzerine konuşuldu.

Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo’nun konuşmasının ardından Prof. Dr. Uğur Ekren “Geleceğin Müziği Tezinin Anlamı: Bir Wagner Savunusu” başlıklı konuşmasını yaptı.

Ekren konuşmasının ardından Aslı Korkmaz moderatörlüğünde Prof. Dr. Hamdi Bravo ve Doç. Dr. Emir Hasan Ülger’in konuşmacı olduğu söyleşinin 2. Oturumuna geçildi.

Prof. Dr. Hamdi Bravo, “Schopenhaur’da Sanat ve Deha” konulu konuşmasını yaptı. Bireylerin sanat eserleri ile uğraşarak kendi başına göremeyecekleri hakikati sanat eserlerinde görebileceklerini söyleyen Bravo, konuşmasında örneklere de yer vererek “Bir ressam bir fırtınayı resmediyorsa fırtınayı fırtına yapan özellikleri resminde görünür kılar. Bir heykeltıraş bir insan heykeli yapıyorsa insanı insan yapan özellikleri görünür kılmaya çalışır” şeklinde konuştu.

Son olarak Bravo’nun konuşmasının ardından “Adorno’da Diyalektiğin” konuşmasını yapmak üzere Doç. Dr. Emir Hasan Ülger sözü aldı. Ülger konuşmasında, Adorno’nun sanat ve müzik üzerine düşüncelerini, estetik teori ve negatif diyalektik konularının bağlamları gereğince ele aldı. Buna ek olarak, Adorno’nun müzik türleri hakkındaki düşüncelerine de değinerek, gelen soruları cevaplandırdı.

Fotoğraf Galerisi